HAIR

04 「Miranda」

hair :ノマタカヒロ
make :ノマタカヒロ
photo:ノマタカヒロ
model:miki