HAIR

03 「Junie」

hair :ノマタカヒロ
make :ノマタカヒロ
photo:ノマタカヒロ
model:maki ichikawa